Wydarzenia

"W objęciach mamy"

02.06 - 05.06.2021, 09:00 - 21:00

Najlepsza, najpiękniejsza, najcudowniejsza, najmądrzejsza – MAMA

Nie da się opisać kim jest MAMA nie używając samych „NAJ” -bo mama jest „NAJ”!

W Naszym centrum przygotowaliśmy z okazji DNIA MAMY wystawę fotograficzną pod tytułem „W obiciach Mamy” kieleckiej artystki Anny Łosak. Prace przedstawiają najpiękniejsze wspólne chwilę z Mamą.

W  terminie 24 maja do 5 czerwca przepiękne zdjęcia będzie można zobaczyć na poziomie -1, w okolicy salonu Reporter Young. 

WYGRAJ sesję rodzinną w obiektywie Anny Łosak!

Z okazji „Dnia Mamy” na fanpage Galerii Echo na Facebooku do wygrania będzie rodzinna sesja w obiektywie Anny Łosak. 

Zasady konkursu:

  • Konkurs organizowany jest w terminie 24 maja do 5 czerwca na fanpage FB/ GaleriaEcho,
  • Warunkiem jest posiadanie konta na Facebooku,
  • Napisz w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedź na pytanie: Najbardziej podziwiam MAMĘ za…?
  • Najbardziej kreatywna odpowiedź wygra SESJĘ RODZINNĄ W OBIEKTYWIE ANNY ŁOSAK! w uzgodnionym terminie przez obie strony.
  • WYNIKI KONKURSU podane zostaną 5 CZERWCA na kanale FB/ GaleriaEcho do g. 15.00

 

 

*Zgłoszenia do konkursu mogą zostać wysłane wyłącznie w terminie obowiązywania konkursu, a każda osoba może zgłosić się do konkursu tylko raz.

*W toku Konkursu Uczestnicy są zobowiązani do działania zgodnego z prawem i dobrymi obyczajami. Uczestnicy, wobec których stwierdzono, że ingerują w platformę internetową wykorzystywaną do realizacji Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego lub niniejszymi zasadami mogą zostać na mocy decyzji Organizatora/ Galerii Echo wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do Nagrody.


* Nagroda zostanie przyznana jednej osobie, która prześle najbardziej kreatywną odpowiedź na pytani konkursowe. Zwycięzca zostanie wybrany przez komisję konkursową Galerii Echo w składzie 3 osobowym.

*Zwycięzca zostanie poinformowany o nagrodzie poprzez post na FB/ GaleriaEcho w dniu 5 czerwca do g. 15.00

*Przekazanie nagrody odbędzie się w Galerii Echo w ustalonym terminie między stronami.


Powrót
Oceń nas