Wózki dziecięce

Regulamin wypożyczenia wózka dziecięcego

  1. Wózek będący własnością Galerii Echo można wypożyczyć codziennie w godzinach otwarcia Punktu Informacyjnego.
  2. Osoba wypożyczająca wózek musi być pełnoletnia.
  3. Wypożyczający zobowiązany jest przedstawić dowód osobisty lub paszport z którego pracownik Punktu Informacyjnego spisze dane do protokołu wypożyczenia.
  4. Pracownik Punktu Informacyjnego może odmówić wypożyczenia wózka bez podania przyczyny, jeśli uzna Wypożyczającego za niewiarygodnego.
  5. Galeria Echo gwarantuje, że wszystkie wypożyczane wózki są w pełni sprawne technicznie i w takim stanie należy oddać wózek.
  6. W przypadku eksploatacji niezgodnej z normalnym użytkowaniem, zepsucia, uszkodzenia wózka, Wypożyczający zobowiązany jest pokryć powstałe szkody w całości.
  7. Wózek należy zwrócić w dniu wypożyczenia, w czasie deklarowanym w protokole wypożyczenia. O ewentualnym przedłużeniu terminu zwrotu wózka należy poinformować pracownika Punktu Informacyjnego.
Powrót
Oceń nas