Kontakt

Obsługa punktu informacyjnego chętnie przyjmie wszelkie uwagi na temat funkcjonowania centrum handlowego. 
Punkt informacyjny jest czynny od poniedziałku do soboty w godz: 10:00 - 21:00 i w niedzielę handlową 11:00 - 20:00

galeria.sekretariat@epp-poland.com
 
Grzegorz Czekaj

Grzegorz Czekaj

Dyrektor Zarządzający

Jarosław Ryk

Jarosław Ryk

Zastępca Dyrektora

Izabela Baćkowska

Izabela Baćkowska

Biuro Administracji

Izabela Kozłowska-Lipa

Izabela Kozłowska-Lipa

Manager ds. najmu i rozliczeń

Anna Mordon

Anna Mordon

Specjalista ds. najmu i rozliczeń

Katarzyna Banaczkowska

Katarzyna Banaczkowska

Manager ds. marketingu

Agata Jaworska - Czerwiec

Agata Jaworska - Czerwiec

Specjalista ds. marketingu

Iwona Urbańska

Iwona Urbańska

Specjalista ds. finansowo-księgowych

Andrzej Krzepkowski

Andrzej Krzepkowski

Specjalista ds. technicznych

Małgorzata Starz

Małgorzata Starz

Specjalista ds. finansowo-księgowych

Jakub Ociepka

Jakub Ociepka

Asset ManagerWłaściciel i zarządca:
EPP to holenderska spółka działająca według formuły REIT i inwestująca w sektorze nieruchomości, zwłaszcza nieruchomości handlowych na terenie całej Polski. Nasz zdywersyfikowany portfel aktywów obejmuje 14 projektów handlowych, 9 projektów biurowych o łącznej powierzchni ponad 660 tys. m.kw i dwie działki budowlane w Warszawie. Budynki zlokalizowane są w 18 największych miastach Polski o silnej gospodarce i wysokiej sile nabywczej, a także atrakcyjnych dla międzynarodowych inwestorów. Celem EPP jest stworzenie w Polsce największej, generującej przychody, platformy rentownych aktywów handlowych, biurowych i magazynowych, przynoszących wysokie stopy zwrotu swoim akcjonariuszom.
Więcej informacji na www.epp-poland.com.Formularz kontaktowy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do korzystania z usługi "Formularz kontaktowy" zgodnie art. 6 ust 1 lit a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


Formularz kontaktowy jest bezpłatną usługą Galerii Echo w Kielcach. Twoje dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w ramach niniejszego serwisu przez EPP RETAIL - GALERIA ECHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Al. Jana Pawła II 22, 00 -133 Warszawa (działającego jako administrator danych osobowych) i nie zostaną udostępnione osobom lub podmiotom trzecim. Serwis kontaktowy służy jedynie do kontaktu z klientem na zadane pytanie.

Korzystanie z usługi "Formularz kontaktowy" jest dobrowolne.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EPP RETAIL - GALERIA ECHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - tel: 41 333 36 08
3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia
4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
6) podanie danych osobowych jest dobrowolne
Oceń nas